top of page

Från 0-400 ton

Det är dels inhemska transporter, dels exportleveranser som utförs med såväl egna bilar som inhyrda fordon av olika slag. Det här gör att vi alltid kan ha rätt fordon beroende på vilken typ av produkter som ska transporteras. Vi lagerhåller även våra kunders material i väntan på rätt leveransdag. Där kan vi hantera gods från 0-80 ton. Vi strävar alltid efter att få en så bra lösning som möjligt för våra kunder. Detta resulterar ofta i att vi utför så kallade totaltransporter, där vi står för hela kedjan av en komplicerad transport.

Vill du veta mer om våra tjänster för tungtransport? Klicka här för att komma till vår kontaktsida

Post: Blog2_Post
bottom of page